Bruikbare bestanden

Wij kunnen vrijwel alle soorten digitale bestanden verwerken. Het liefst krijgen we vectorbestanden aangeleverd. Programma's die vectorbestanden kunnen maken zijn o.a.: Adobe Illustrator©, CorelDraw©,  Microsoft Visio©;, AutoCad© en vele anderen. De types bestanden die we zonder meer kunnen verwerken zijn: .ai; .eps of .ps (Postscript©); .cdr, .dwg, .dwg; .dxf; .wmf; .vsd; .svg en diverse andere soorten. PDF kunnen we meestal ook direct verwerken:  dat hangt ervan af of de inhoud van de PDF vector gebaseerd is of een bitmap bevat. Heeft u toevallig al een borduurbestand, dan kunnen wij het in de meeste gevallen inlezen en converteren naar onze machinetaal. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn  over het algemeen laag. Is uw bestand een bitmap (digitale foto, ingescand plaatje) of levert u een papieren voorbeeld aan, dan moeten we het bestand meestal manueel omzetten naar een borduurpatroon. De kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn sterk afhankelijk  van de complexiteit van het plaatje.
Weet u niet zeker wat u aan kunt leveren? Bel dan even of stuur uw bestand(en) per mail door. Wij vertellen u dan meteen wat mogelijk is met uw bestand of origineel en wat evt.  de patroonkosten zijn.

Pixels, bitmaps, vectoren: wat zijn het?
Bij een pixelbestand bestaat het plaatje (ook dikwijls bitmap genoemd) uit duizenden of soms miljoenen hele kleine vierkantjes. Ieder vierkantje heeft zijn eigen kleurwaarde (een moderne PC heeft  miljoenen kleurvariaties aan boord). Doordat er zoveel vierkantjes op een cm². staan (dat kunnen er honderden tot duizenden zijn!) krijg je een fotografisch beeld. Voordeel van pixels is dus dat ze een heel natuurgetrouw beeld geven, maar een nadeel  is dat de bestanden dikwijls erg groot zijn omdat ze informatie bevatten over iedere aanwezige pixel. Wel kunnen ze d.m.v. moderne compressietechnieken (denk aan het bekende JPG) kleiner gemaakt worden, maar dikwijls gaat er dan ook informatieen kwaliteit  verloren. Alle digitale fotocamera's, maar ook programma's zoals Photoshop of Paint, werken met pixelbestanden.
Bij een vectorbestand wordt het plaatje heel anders opgebouwd en wel uit lijnen en vlakken. Een vectorplaatje bestaat in feite uit wiskundige beschrijvingen van lijnen en vlakken (zoiets als: trek een lijn die "zo"  dik is en die "deze" kleur heeft van coördinaat A naar coördinaat B. Of: teken een vlak van X bij Y cm, dat coördinaten A, B, C, en D als hoekpunten heeft, vul het met "die" kleur en zet er een lijn omheen die "zo" dik is en die "deze" kleur  heeft). Omdat deze beschrijvingen in feite gewone tekstbestanden zijn, kun je in een véél kleiner bestand toch grote figuren beschrijven. Alle tekenpakketten, zoals Illustrator, CorelDraw maar ook AutoCad zijn in de basis vectorprogramma's, hoewel ze wel pixelbestanden kunnen importeren