Waar het allemaal begon..

Borduren is al zo oud als de mensheid. Vanaf het moment dat de mens spinnen en weven ontdekte, is ook het borduren ontstaan als een methode om kleding te verfraaien of aanduidingen op kleding aan te brengen. De eerste overblijfselen van borduurwerk zijn in Oost-Azië gevonden, uit de 5e tot 3e eeuw voor Christus. In Europa nam de borduurkunt in de middeleeuwen een grote vlucht, met name als versiering voor kerkelijke en adelijke gewaden. In en na de renaissance werd borduurwerk steeds complexer en mooier. Adel en rijke burgers droegen rijk versierde kleding. ook werd kleding toen al naar China gestuurd, bekend om de zeer fijne naaldkunst. In de 17e eeuw werd het bekleden van meubilair met borduurwerk populair.

Met de uitvinding van de borduurmachine rond 1850, ging het handborduren snel bergafwaards. Tegenwoordig wordt eigenlijk alleen in de hobbysfeer nog geborduurd met de hand. Alleen voor zeer speciale producten, zoals zeer luxe (en dure!) wandbekleding, meubelstoffen of authentieke vaandels, wordt nog sporadisch handwerk toegepast, dat meestal in lage-lonen landen wordt uitgevoerd. In Nederland is dit vrijwel niet meer te vinden, ook doordat machinaal steeds meer mogelijk is.